Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Spis publikacji


Te które cenię najwyżej:

 • Lazakis I., Bronsart R., Caprace J-D., Chen Y., Georgiev P., Ilnitskiy I., Moro L., Preberg P., Mendoncea Santos J., Sekulski Z., Sicchiero M., Sielski R., Tang W., Toyoda M., Varela J. (2018) Design methods. Proceedings of the 20th International Ship and Offshore Structures Congress, ISSC 2018, Volume 1, 2018, pages 609-708.
 • Collette M., Bronsart R., Chen Y., Erikstad S.O., Georgiev P., Giuglea V., Jeong H.K., Lazakis I., Moro L., Sekulski Z., Sicchiero M., Toyoda M., Ventura M., Zanic V. (2015) Design methods, Proceedings of the 19th International Ship and Offshore Structures Congress, ISSC 2015, Volume 1, 2015, pages 459-518.
 • Sekulski Z. (2014) Ship hull structural multiobjective optimization by evolutionary algorithm. Journal of Ship Research, Vol. 58, no. 2 (2014), pages 45-69.
 • Sekulski Z. (2012) Wybrane problemy optymalizacji wielokryterialnej we wstępnym projektowaniu konstrukcji kadłuba statków morskich. Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.
 • Sekulski Z. (2011) Multi-objective optimization of high speed vehicle-passenger catamaran by genetic algorithm. Part I. Theoretical background on evolutionary multi-objective optimization. Polish Maritime Research, Vol. 18, No 2(69), pages 3–18.
 • Sekulski Z. (2011) Multi-objective optimization of high speed vehicle-passenger catamaran by genetic algorithm. Part II. Computational simulations. Polish Maritime Research, Vol. 18, No 3(70), pages 3–30.
 • Sekulski Z. (2011) Multi-objective optimization of high speed vehicle-passenger catamaran by genetic algorithm. Part III. Analysis of results. Polish Maritime Research, Vol. 18, No 4(71), pages 3–13.
 • Sekulski Z. (2010) Multi-objective topology and size optimization of high-speed vehicle-passenger catamaran structure by genetic algorithm. Marine Structures, Vol. 23, No 4, pages 405–433.
 • Sekulski Z. (2009) Least-weight topology and size optimization of high speed vehicle-passenger catamaran structure by genetic algorithm. Marine Structures, Vol. 22, No 4, pages 691–711.  


Wszystkie:


 • Jastrzębski T., Sekulski Z. (1988) Analiza optymalizacyjna konstrukcji kadłuba jednostki zanurzalnej. Referat opublikowany w materiałach XIII Sesji Naukowej Okrętowców, 11–12 maja 1988, Gdańsk, pages 43–55.
 • Jastrzębski T., Sekulski Z. (1993) Stal czy aluminium? - Pewne spostrzeżenia z badań porównawczych konstrukcji bocznościanu. Referat recenzowany opublikowany w materiałach VI Konferencji: Metale nieżelazne w przemyśle okrętowym, Szczecin-Świnoujście, 16-18 września 1993, Wyższa Szkoła Morska w Szczecinie, Szczecin, pages 7–15.
 • Jastrzębski T., Sekulski Z. (1993) Some Notes on SES Hull Structural Design According to Classifications Rules. Referat opublikowany w materiałach międzynarodowej konferencji FAST'93 Proceedings of the Second International Conference on Fast Sea Transportation, Yokohama, Japonia 1993, Vol. 2, pages 1511–1522.
 • Jastrzębski T., Kruk J., Sekulski Z., Taczała M. (1994) Program SHIPC do komputerowego wspomagania projektowania konstrukcji kadłuba statku. Referat wygłoszony na XVI Sesji Naukowej Okrętowców, Szczecin-Dziwnówek, czerwiec 1994, Drukarnia Stoczni Szczecińskiej, Szczecin, pages 185–192.
 • Sekulski Z. (1996) Stopy aluminium czy kompozyty polimerowe na konstrukcje promów pasażersko-samochodowych o dużej prędkości? Referat recenzowany opublikowany w materiałach VII Konferencji Metale nieżelazne w przemyśle okrętowym, Szczecin-Międzyzdroje, 12–14 września 1996, Wyższa Szkoła Morska w Szczecinie, Szczecin, pages 153–168.
 • Jastrzębski T., Sekulski Z. (1997) Parametric analysis of hull structure of mono- and catamaran-type inland vessels. Referat opublikowany w materiałach międzynarodowej konferencji ODRA’97 Second International Conference on Marine Technology, Szczecin 1997, Computational Mechanics Publications, Southampton, pages 515–521.
 • Jastrzębski T., Sekulski Z., Taczała M. (1997) Badania wskaźnika niezawodności konstrukcji statków towarowych w granicznych portowych stanach ładunkowych. Referat recenzowany opublikowany w materiałach konferencji Okrętownictwo i oceanotechnika. Rozwój maszyn pokładowych i techniki przeładunków. Jakość - Niezawodność - Bezpieczeństwo, Międzyzdroje, 11–13 czerwca 1997, Wydawnictwo Politechniki Szczecińskiej, Szczecin, pages 131–140.
 • Beghin D., Parmentier G., Jastrzebski T., Taczala M., Sekulski Z. (1998) Hull girder safety and reliability of bulk carriers. Referat opublikowany w materiałach międzynarodowej konferencji Practical Design of Ships and Mobile Units PRADS’98, M.C.W. Osterveld and S.G. Tan (eds), The Hauge, The Netherlands, September 1998, pages 261–271.
 • Majorkowska-Mech D., Pelczar M., Sekulski Z. (1998) Heat and power generating plant example of optimization of profit in energy production management tasks. Referat opublikowany w materiałach międzynarodowej konferencji Advanced Computer Systems ACS ’98, J. Sołdek i S. Yanushkevich (eds), Szczecin, 19–20 November 1998, Institute of Computer Science & Information Systems, Technical University of Szczecin, Poland, pages 390–397.
 • Sekulski Z., Jastrzebski T. (1998) Optimisation of the fast craft deck structure by the Genetic Algorithms. Marine Technology Transactions. Vol. 9, pages 165–188.
 • Jastrzębski T., Sekulski Z. (1999) Zagadnienia jakości w projektowaniu konstrukcji okrętowych. Referat recenzowany opublikowany w materiałach X Konferencji: Laboratoria technologiczne - aspekty utrzymania wysokiej jakości wyrobu. Szczecin 1999, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, Szczecin, pages 84–91.
 • Sekulski Z., Jastrzebski T. (1999) 3D optimisation problem of the ship hull structure by the Genetic Algorithm. Marine Technology Transactions. Vol. 10, pages 247–264.
 • Sekulski Z., Jastrzebski T. (2000) Optimisation of the fast craft structure by the genetic algorithm. Referat opublikowany w materiałach międzynarodowej konferencji Third International Conference on Marine Technology ODRA ‘99, T. Graczyk, T. Jastrzebski & C.A. Brebbia (eds), Southampton, WIT Press, pages 51–60.
 • Jastrzebski T., Sekulski Z. (2001) On the Identification of Sea Routes for HSC Structural Design for West Baltic. Marine Technology Transactions, Vol. 12, pages 79–88.
 • Sekulski Z. (2002) Zastosowanie algorytmów genetycznych do optymalizacji konstrukcji okrętów. Referat opublikowany w materiałach Warsztatów Algorytmów Genetycznych, Bielsko-Biała-Szyndzielnia, 26–27 kwietnia 2002, Oficyna Wydawnicza TEXT, Kraków, pages 60–63.
 • Sekulski Z. (2003) Optimisation of the ship hull structure by the Genetic Algorithm. Referat recenzowany opublikowany w materiałach VI Krajowej Konferencji Algorytmy Ewolucyjne i Optymalizacja Globalna, Łagów, 26–28 maja 2003, Zakład Poligraficzny Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra, pages 191–204.
 • Jastrzębski T., Sekulski Z., Taczała M., Graczyk T., Banasiak W., Żurawski T. (2003) A Concept of the Inland Waterway Barge Based on the I-core Steel Panel. Referat opublikowany w materiałach międzynarodowej konferencji European Inland Waterway Navigation Conference, 11–13 June 2003, Győr, Hungary.
 • Sekulski Z., Czyrkun D. (2003) Approximate Formulae for Evaluation of Structural Mass of Twin Hull High Speed Ferries. Marine Technology Transactions, Vol. 14, pages 227–247.
 • Jastrzebski T., Sekulski Z. (2005) Application of genetic algorithm to structural optimisation of high speed craft. Referat opublikowany w materiałach międzynarodowej konferencji Maritime Transportation and Exploitation of Ocean and Coastal Resources, IMAM 2005, Lisboa, Portugal, 26–30 September 2005, G. Soares, Y. Garbatov & N. Fonseca (eds), Vol. 1., Taylor & Francis Group, London, pages 859–866.
 • Jastrzebski T., Sekulski Z., Gutowski P., Taczala M., Jazukiewicz A. (2007) Optimisation of a container ship hull structure. Referat opublikowany w materiałach międzynarodowej konferencji Advancements in Maritime Structures, Glasgow, United Kingdom, 12–14 March 2007, G. Soares & P.K. Das (eds), Taylor & Francis Group, London, pages 465–472.
 • Sekulski Z. (2008) Application of Genetic Algorithm to Structural Optimization of High Speed Craft. Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej, Elektronika, z. 165, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, pages 197–211.
 • Sekulski Z. (2009) Structural weight minimization of high speed vehicle-passenger catamaran by genetic algorithm. Polish Maritime Research, Vol. 16, No 2, pages 11–23.
 • Sekulski Z. (2009) Least-weight topology and size optimization of high speed vehicle-passenger catamaran structure by genetic algorithm. Marine Structures, Vol. 22, No 4, pages 691–711.
 • Sekulski Z. (2010) Multi-objective topology and size optimization of high-speed vehicle-passenger catamaran structure by genetic algorithm. Marine Structures, Vol. 23, No 4, pages 405–433.
 • Sekulski Z. (2011) Optimisation algorithm for the profit from operation of a barge train versus settings of the main engine during inland navigation in varying water resistance conditions. Part 1. Archives of Transport, Vol. 23, No. 3, pages 369–390. 
 • Sekulski Z. (2011) Optimisation algorithm for the profit from operation of a barge train versus settings of the main engine during inland navigation in varying water resistance conditions. Part 2. Archives of Transport, Vol. 23, No. 3, pages 391–412.
 • Sekulski Z. (2011) Multi-objective optimization of high speed vehicle-passenger catamaran by genetic algorithm. Part I. Theoretical background on evolutionary multi-objective optimization. Polish Maritime Research, Vol. 18, No 2(69), pages 3–18.
 • Sekulski Z. (2011) Multi-objective optimization of high speed vehicle-passenger catamaran by genetic algorithm. Part II. Computational simulations. Polish Maritime Research, Vol. 18, No 3(70), pages 3–30.
 • Sekulski Z. (2011) Multi-objective optimization of high speed vehicle-passenger catamaran by genetic algorithm. Part III. Analysis of results. Polish Maritime Research, Vol. 18, No 4(71), pages 3–13.
 • Souadji W., Sekulski Z., Hamoudi B. (2012) Structural Design of a Containership Approximately 3100 TEU According to the Concept of General Ship Design B-178, 1er Congrès International d’Aéro-Hydrodynamique Navale, USTO-MB 06-07 Novembre 2012.
 • Sekulski Z. (2012) Multi-objective optimization of ship hull structure by genetic algorithm. Referat recenzowany opublikowany w materiałach XXX Krajowej Konferencji Polioptymalizacja i Komputerowe Wspomaganie Projektowania, 14–17 czerwca 2012, Koszalin – Unieście.
 • Sekulski Z. (2012) Wybrane problemy optymalizacji wielokryterialnej we wstępnym projektowaniu konstrukcji kadłuba statków morskich. Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.
 • Sekulski Z. (2013) Multi objective optimisation of ship hull structure by genetic algorithm with combined fitness function. Analysis and Design of Marine Structures. Proceedings of the 4th International Conference on Marine Structures (MARSTRUCT 2013), London: CRC Press, Taylor & Francis Group, 2013, pages 515-524, Espoo, Finland, 25-27 March 2013.
 • Sekulski Z. (2014) Ship hull structural multiobjective optimization by evolutionary algorithm. Journal of Ship Research, Vol. 58, no. 2 (2014), pages 45-69.
 • Sekulski Z. (2015) Scalarising of optimisation criteria proposal for multi-objective optimisation of ship hull structure by evolutionary algorithm. Maritime Technology and Engineering: Proceedings of MARTECH 2014, 2nd International Conference on Martime Technology and Engineering. Vol. 1 ed. C. Guedes Soares, T. A. Santos, London: CRC Press/Balkema, 2015, pages 303-308, Lisboa, Portugal, 15-17 October 2014.
 • Collette M., Bronsart R., Chen Y., Erikstad S.O., Georgiev P., Giuglea V., Jeong H.K., Lazakis I., Moro L., Sekulski Z., Sicchiero M., Toyoda M., Ventura M., Zanic V. (2015) Design methods. Proceedings of the 19th International Ship and Offshore Structures Congress, ISSC 2015, Volume 1, 2015, pages 459-518. 
 • Iwańkowicz R.R., Sekulski Z. (2016) Solving the Problem of Vehicle Routing by Evolutionary Algorithm, Advances in Science and Technology Research Journal, Volume 10, No. 29, March 2016, pages 123–134, DOI: 10.12913/22998624/.
 • Duplex P., Bugalski T., Kraskowsk, M., Hoffmann P., Sekulski Z. (2017) Novel application of large area propeller to optimize Energy Efficiency Design Index (EEDI) of ships, Proceedings of the International Conference, Influence of EEDI on Ship Design & Operation, 13 September 2017, The Royal Institution of Naval Architects, London, UK.
 • Lazakis I., Bronsart R., Caprace J-D., Chen Y., Georgiev P., Ilnitskiy I., Moro L., Preberg P., Mendoncea Santos J., Sekulski Z., Sicchiero M., Sielski R., Tang W., Toyoda M., Varela J. (2018) Design methods. Proceedings of the 20th International Ship and Offshore Structures Congress, ISSC 2018, Volume 1, 2018, pages 609-708.
 • Rigo P., Caprace J-D., Sekulski Z., Bayatfar A., Echeverry S. (2019) Structural Design Optimization – Tools and Methodologies. A Holistic Approach to Ship Design, Apostolos Papanikolaou Editor, pages 295-327, Springer Nature Switzerland AG, ISBN 978-3-030-02809-1, https://doi.org/10.1007/978-3-030-02810-7. 
 • Sekulski Z. (2019) Statistical Properties of the Yield Strength of Normal Strength Hull Structural Steel Plates. The Annals of “Dunarea De Jos” University of Galati, Fascicle XI – Shipbuilding. ISSN 1221-4620, pages 55-63. 


Listę cytowań moich publikacji można obejrzeć w raporcie. No cóż, są lepsi ode mnie. :–(