Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie


dr hab. inż. Zbigniew Sekulski

Adiunkt
Projektowanie konstrukcji jednostek pływających i obiektów offshore.
Teoria i metody obliczeniowe optymalizacji wielokryterialnej.
Analiza efektywności (cost-benefit analysis) oraz optymalizacja projektów inwestycyjnych w przemyśle morskim. 

Pełnomocnik dziekana ds. współpracy dydaktycznej z zagranicą.
Wydziałowy koordynator programu Erasmus+.
 obrazek


Zakład Mechaniki Konstrukcji i Wibroakustyki
Wydział Techniki Morskiej i Transportu
al. Piastów 41, 71-065 Szczecin
pokój 222
e-mail: zbych@zut.edu.pl