Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wizytówka


obrazek 
  

dr hab. inż. Zbigniew Sekulski


Profesor ZUT
Projektowanie konstrukcji jednostek pływających i obiektów offshore.
Teoria i metody obliczeniowe optymalizacji wielokryterialnej.
Analiza efektywności (cost-benefit analysis) oraz optymalizacja projektów inwestycyjnych w przemyśle morskim. 

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-4985-1685
ResearcherID: http://www.researcherid.com/rid/H-6773-2016
Scopus - Author details: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=27067933300

Pełnomocnik dziekana ds. współpracy dydaktycznej z zagranicą.
Wydziałowy koordynator programu Erasmus+.
 obrazek
Faculty of Maritime Technology and Transport
Faculty Erasmus+ Coordinator
Dr. Zbigniew SEKULSKI
zbych@zut.edu.pl


Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Wydział Techniki Morskiej i Transportu
Katedra Mechaniki Konstrukcji
al. Piastów 41
71-065 Szczecin
pokój 222
e-mail: zbych@zut.edu.pl

West Pomeranian University of Technology Szczecin
Faculty of Maritime Technology and Transport
al. Piastów 41
71-065 Szczecin
Poland