Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Rok akademicki 2015/2016, semestr zimowy.


Statki śródlądowe i przybrzeżne

(ostatnia modyfikacja: 09.02.2016)
Oto wyniki egzaminu pisemnego przeprowadzonego w dniach 27.01.2016, 02.02.2016 i 09.02.2016:
1. M. Morawski, 10%, ocena: 2,0; 0,4 punkta, ocena: =3,0;
2. W. Sawicki, 10%, ocena: 2,0; 1,1 punkta, ocena: 3,0;
3. Ł. Bajwoł, 30%, ocena: 2,0; 0,7 punkta, ocena: -3,0;
4. P. Biel, 30%, ocena: 2,0; 0,7 punkta, ocena: -3,0;
5. A. Komperda, 50%, ocena: 3,0;
6. Ł. Pawłowski, 50%, ocena: 3,0;
7. A. Cybulska, 60%, ocena: 4,0;
8. A. Puła, 70%, ocena: 4,5;
9. M. Juskowiak, 30%, ocena: =3,0 (09.02.2016);
10. P. Walczak, 30%, ocena: =3,0 (09.02.2016).
Zbigniew Sekulski

Modelowanie procesów transportowych, Metody matematyczne w transporcie

(ostatnia modyfikacja 08.02.2016)


Oto wyniki egzaminu pisemnego przeprowadzonego w dniach 25.01.2016, 01.02.2016 i 08.02.2016 r.:
1. K. Reczek, punkty: 0,2, ocena: 2,0 (25.01.2016); punkty: 0,9, ocena: 2,0 (01.02.2016); punkty: 2,4, ocena: 4,0 (08.02.2016);
2. A. Jutrzonka, punkty: 0,4, ocena: 2,0 (25.01.2016); punkty: 0,4, ocena: 2,0 (01.02.2016); punkty: 1,5; ocena: 3,0 (08.02.2016);
3. K. Jaczewski, punkty: 0,6, ocena: 2,0 (25.01.2016); punkty: 1,5; ocena: 3,0 (08.02.2016);
4. D. Kurowski, punkty: 0,6, ocena: 2,0 (25.01.2016); punkty: 1,2, ocena: 2,0 (01.02.2016);
5. M. Miazek, punkty: 0,9, ocena: -3,0 (25.01.2016);
6. M. Wilkowski, punkty: 1,0, ocena: -3,0 (25.01.2016);
7. A. Piotrowicz, punkty: 1,1, ocena: 3,0 (25.01.2016); punkty: 2,0, ocena: 4,0 (01.02.2016);
8. R. Janus, punkty: 1,1, ocena: 3,0 (25.01.2016);
9. K. Sługocka, punkty: 1,4, ocena: 3,5 (25.01.2016);
10. N. Trofymczuk, punkty: 1,4, ocena: 3,5 (25.01.2016);
11. K. Doering, punkty: 3,0, ocena: 5,0 (01.02.2016).
Zbigniew Sekulski

Środki transportu wodnego, egzamin

(ostatnia modyfikacja: 25.01.2016)


Oto wyniki egzaminu pisemnego przeprowadzonego w dniu 25.01.2016:
1. B. Włodarski, punkty: 0,9; ocena: 2,0;
2. K. Mikołajek, punkty: 1,4; ocena: 2,0;
3. P. Pawłowski, punkty: 1,5; ocena: 2,0;
4. A. Wawrzycki, punkty: 1,5; ocena: 2,0;
5. K. Adamczewski, punkty: 1,5; ocena: 2,0;
6. M. Halski, punkty: 1,6; ocena: 2,0;
7. K. Nowak, punkty: 1,6; ocena: 2,0;
8. P. Wiglusz, punkty: 1,7; ocena: 2,0;
9. W. Enko, punkty: 2,0; ocena: 2,0;
10. J. Mysłowski, punkty: 2,4; ocena: -3,0;
11. B. Bułaciński, punkty: 2,4; ocena: -3,0;
12. E. Fabisiak, punkty: 2,5; ocena: -3,0;
13. K. Czaja, punkty: 2,9; ocena: 3,5;
14. T. Lewiński, punkty: 3,2; ocena: 4,0;
15. K. Glubs, punkty: 3,3; ocena: 4,0;
16. M. Gagatek, punkty: 3,7; ocena: -5,0.
Zbigniew Sekulski

Modelowanie procesów transportowych (projekt), Metody matematyczne w transporcie (ćwiczenia)

(ostatnia modyfikacja: 29.01.2016)


Ocena raportu z pracy projektowej dt. matematycznego modelu wyboru względem kilku kryteriów oceny:
1. K. Jaczewski, 4,5;
2. R. Janus, -3,0;
3. A. Jutrzonka, 0,0;
4. D. Kurowski, 0,0;
5. M. Miazek, -3,0;
6. I. Michałek;
7. K. Reczek, 3,0;
8. B. Toczyłowski;
9. M. Wilkowski, 4,0;
10. K. Doering, 5,0;
11. A. Piotrowicz, 5,0;
12. K. Sługocka, 3,5;
13. N. Trofymchuk, 4,0.
Zbigniew Sekulski

Modelowanie procesów transportowych (projekt), Metody matematyczne w transporcie (ćwiczenia)

(ostatnia modyfikacja: 05.12.2015)


Oceny pracy domowej "Przedstawienie graficzne systemu w postaci czarnej skrzynki":

1. K. Jaczewski, 3,5;
2. R. Janus, 3,5; 3,5;
3. A. Jutrzonka, 3,5;
4. D. Kurowski, 3,0;
5. M. Miazek, 4,0;
6. I. Michałek
7. K. Reczek, 4,0;
8. B. Toczyłowski
9. M. Wilkowski, 4,0;
10. K. Doering, 4,0;
11. A. Piotrowicz, 4,0;
12. K. Sługocka, 3,0;
13. N. Trofymchuk, 4,0.

Zbigniew Sekulski

Modelowanie procesów transportowych (projekt), Metody matematyczne w transporcie (ćwiczenia)

(ostatnia modyfikacja: 05.12.2015)
Oceny pracy domowej "Schemat graficzny systemu":

1. K. Jaczewski, 3,5;
2. R. Janus, 4,0;
3. A. Jutrzonka, 4,0;
4. D. Kurowski, 4,5;
5. M. Miazek, 4,0;
6. I. Michałek
7. K. Reczek, 3,5;
8. B. Toczyłowski
9. M. Wilkowski, 3,5;
10. K. Doering, 4,5;
11. A. Piotrowicz, 4,5;
12. K. Sługocka, 4,0;
13. N. Trofymchuk, 4,0.

Zbigniew Sekulski

Konstrukcja wodolotów i poduszkowców, S1, BJ, ćwiczenia

(ostatnia aktualizacja 23.10.2015)


Oceny z zadania "Przepisy i normy dotyczące poduszkowców":
1. P. Brzeziński, 2,0;
2. A. Dębski, 4,0;
3. A. Ertner, 4,0;
4. M. Grosiak, 5,0;
5. I. Górnicka, 4,0;
6. B. Jurczyk, 4,0;
7. T. Kasprzyk, 4,0;
8. M. Ksycki, 4,0;
9. A. Maculewicz, 4,0;
10. F. Małynicz, 4,0;
11. B. Sadowski, 4,0;
12. M. Spólnicka, 4,0;
13. M. Tomaszewski, 4,0;
14. T. Woźniak, 5,0.


Zbigniew SekulskiKonstrukcja wodolotów i poduszkowców, S1, BJ, ćwiczenia

(ostatnia aktualizacja 23.10.2015)


Oceny z zadania "Co to jest poduszkowiec?":
1. P. Brzeziński, 2,0;
2. A. Dębski, 4,5;
3. A. Ertner, 4,5;
4. M. Grosiak, 4,5;
5. I. Górnicka, 4,5;
6. B. Jurczyk, 4,5;
7. T. Kasprzyk, 4,5;
8. M. Ksycki, 4,0;
9. A. Maculewicz, 4,5;
10. F. Małynicz, 3,0;
11. B. Sadowski, 2,0;
12. M. Spólnicka, 4,5;
13. M. Tomaszewski, 4,0;
14. T. Woźniak, 4,0.


Zbigniew SekulskiRok akademicki 2014/2015, semestr letni.


Konstrukcje okrętów 2, OC, S1, projekt

(ostatnia aktualizacja 14.10.2015)


1. P. Biel: ocena 3,0;
2. Ł. Bajwoł: ocena 3,5.

Zbigniew Sekulski

Podstawy konstrukcji jednostek pływających, BJ, S1, wykłady


Oto wyniki kolokwium z dnia 03.09.2015:

1. P. Brzeziński, 1,0 punkta, ocena: 2,0;
2. B. Sadowski, 1,0 punkta, ocena: 2,0;
3. I. Górnicka, 1,5 punkta, ocena: 3,0;
4. M. Grosiak, 1,8 punkta, ocena: 3,0.

Zbigniew Sekulski

Konstrukcja okrętów 2, OC, S1, wykłady


Oto wyniki kolokwium z dnia 09.09.2015:

1. P. Biel, ocena: =3,0;
2. M. Juskowiak, ocena: -3,0;
3. Ł. Pieńkowski, ocena: -3,0.

Zbigniew Sekulski

Podstawy konstrukcji jednostek pływających, BJ, S1, wykłady


Oto wyniki kolokwium z dnia 09.09.2015:

1. P. Brzeziński, 1,6 punkta, ocena: 3,0;
2. B. Sadowski, 1,3 punkta, ocena: -3,0.

Zbigniew Sekulski