Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Indywidualny plan zajęć dydaktycznych


2019/2020, Semestr zimowy

(ostatnia modyfikacja 8.11.2019)

1. Modelowanie procesów transportowych, TR, S2, 2., semestr 3., W1P1, 15-00-00-15.
2. Metody matematyczne w transporcie, TR, S2, 2., semestr 3., W1A1, 15-15-00-00.
3. Projektowanie jednostek offshore, OC, S1, rok 3., semestr 5., W1A1, 30-15-00-00.
4. Statki śródlądowe i przybrzeżne, OC, S1, 2., semestr 3., W1, 30-00-00-00.
5. Master's Thesis, Erasmus+, S2, OC, rok 2., semestr 3., P1, 00-00-00-30.
6. Research Methods & Thesis Preparation, Erasmus+, S1, OC, rok 2., semestr 3., W1P1, 90-00-00-30.
7. Advanced of Ship and Offshore Structures, Emship, S2, OC, rok 2., semestr 3., W1P2, 20-00-00-20.

2019/2020, Semestr letni

(ostatnia modyfikacja 23.02.2020)

1. Konstrukcja okrętów 1, S1, OC, rok 2., semestr 4., W1A1, 30-15-00-00.
2. Podstawy konstrukcji jednostek pływających, S1, BJ, rok 2., semestr 4., W1A1, 15-15-00-00.
3. Podstawy teorii drgań w oceanotechnice, S1, OC, rok 3., semestr 6., L2, 00-00-15-00.