Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Działalność naukowa


Wielokryterialność jest normą, jednokryterialność wyjątkiem!Moja aktywność naukowa i dorobek naukowo-badawczy skoncentrowane są w trzech zasadniczych obszarach:
  • projektowanie, analiza i ocena bezpieczeństwa oraz niezawodności konstrukcji statków morskich, statków śródlądowych, jednostek zanurzalnych i obiektów offshore,
  • zastosowanie heurystycznych algorytmów optymalizacyjnych (strategii ewolucyjnych, algorytmów genetycznych, symulowanego wyżarzania i przeszukiwania z tabu i in.) do projektowania konstrukcji jednostek pływających oraz projektowania i zarządzania eksploatacją systemów transportu wodnego,
  • teoria oraz praktyczne zastosowania optymalizacji wielokryterialnej do analizy obiektów i systemów inżynierskich,
  • większość mojego dorobku dotyczy zastosowania ewolucyjnych algorytmów optymalizacji wielokryterialnej do projektowania konstrukcji statków.

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-4985-1685 
ResearcherID: http://www.researcherid.com/rid/H-6773-2016
Scopus - Author details: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=27067933300

Listę cytowań moich publikacji można obejrzeć w raporcie. No cóż, są lepsi ode mnie. :–(