Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Podstawy dynamiki w oceanotechnice, OC S1, laboratorium

(ostatnia modyfikacja: 20.04.2016)


Proszę przyjąć następujące wartości współczynników tłumienia: c1 = 1,6×10² N×s/m, c2 = 1,1×10² N×s/m.

Środki transportu wodnego, TR S1, rok 2., semestr 3.

(ostatnia aktualizacja 12.10.2015)


Lista zespołów i typy statków do opracowania w ramach ćwiczeń:


Grupa 1: A. Bielas i W. Enko, masowce;
Grupa 2: K. Czaja i K. Glubs, tankowce;
Grupa 3: E. Fabisiak i K. Kusiak, zbiornikowce LNG;
Grupa 4: W. Kaproń, T. Lewiński i K. Klaudia, statki pasażerskie i wycieczkowce;
Grupa 5: M. Halski i J. Mysłowski, zbiornikowce LPG;
Grupa 6: M. Gagatek i P. Grześkowiak, kontenerowce;
Grupa 7: D. Grzywaczewski i B. Kłodawski; promy pasażersko samochodowe;
Grupa 8: K. Mikołajek i K. Nowak, statki do ciężkich ładunków gabarytowych (ciężarowce);
Grupa 9: C. Brewka i P. Kowalik, poduszkowce;
Grupa 10: B. Bułaciński i K. Adamczewski, wodoloty.


Grupa 11: E. Tomala i A. Tesarska, zbiornikowce LNG;
Grupa 12: U. Redmann i P. Pawłowski, masowce;
Grupa 13: P. Ziębińska i P. Rajkiewicz, tankowce;
Grupa 14: M. Pawełko i A. Wawrzycki, kontenerowce;
Grupa 15: M. Piróg i D. Szymański, zbiornikowce LNG;
Grupa 16: P. Zieliński i P. Wiglusz, promy pasażersko-samochodowe;
Grupa 17: M. Wachowiak i D. Wontor, wycieczkowce.


Zbigniew Sekulski